Negen verhoogd:
.
.
5e negen:
.
.
.
.
4e negen:
.
.
3e negen:
.
.
2e zes:
.
.
Negen onderaan:
.
.
Eenstemmig met mensen op de weidegronden
zonder te berouwen.
.
Eenstemmig met mensen huil je aanvankelijk tranen,e
later is er gelach; (**)
het grote leger werd overwonnen
ten gunste van vereniging.
.
De bezette stadswale
wordt niet overwonnen door aanvallen; fortuinlijk.
.
Gecamoufleerd verschijnenden in het struikgewase
verheffen hun hoge heuvel; drie jaar geen afwikkeling.
.
Eenstemmigheid binnen de clan (*)e
is betreurenswaardig.
.
Eenstemmigheid met mensen van buiten de deur
zal geen blaam zijn.
.