Negen verhoogd :
.
.
5e zes :
.
4e zes :
.
3e zes :
.
.
.
2e negen :
.
.
Zes onderaan :
.
.
.
.
Ongecultiveerd [straffen] was niet begenadigend [voor] rovers ;
begenadigend was het geroofde .
.
Naïeve ongecultiveerdheid : fortuinlijk . 5e
.
... (*) geraakt door ongecultiveerdheid uitgeput . 4e
.
Verenig je niet . 3e
De vrouw die naar het goud van de man kijkt verliest haar Zelf .
Geen verdere begenadiging .
.
Ongecultiveerdheid toedekken is fortuinlijk . 2e
Vrouwelijk ontvangen is fortuinlijk ; persoonlijke zorg voor de familie .
.
Ongecultiveerdheid afleggend , zal het begenadigend zijn
gedisciplineerd te handelen .
De mogelijkheden tot disciplinering verwijderd lijdt dit tot 
onhandelbaarheid .
.