Verhef de verdienstelijke niet,
opdat het volk niet twiste.
Loof de moeilijk verkrijgbare goederen niet,
opdat het volk geen diefstal plege.
Plaats het begeerlijke niet in aanzien,
opdat 's volks hart niet vertroebele.
...
Daarom:
..........De klinker regeert door
..........het hart te ledigen,
..........de buik te voeden,
..........de wil te verzwakken
..........en het beendergestel te versterken.
...
Hij brengt duurzaam teweeg,
dat het volk zonder weten is en geen begeerten heeft.
Hij stelt zeker dat de weters niet durven handelen,
opdat er zonder opzettelijkheid niets is dat ongeregeld ware.
...