Gunst en ongunst zijn zo beschamend dat ze verschrikt maken.
Geëerd worden is een bezoeking gelijk de persoonlijkheid.
...
Wat betekent:
Gunst en ongunst zijn zo beschamend dat ze verschrikt maken?
...
Gunst verlaagt.
Haar verwerven maakt verschrikt, haar verliezen maakt verschrikt.
Dat betekent:
Gunst en ongunst zijn zo beschamend dat ze verschrikt maken.
...
Wat betekent:
Geëerd worden is een bezoeking gelijk de persoonlijkheid?
...
Ons treffen grote rampen om onze persoonlijkheid.
Welk leed kon ons treffen wanneer we geen persoonlijkheid hadden?
...
Daarom:
..........Aan degene die handelen voor zichzelf hoger acht dan handelen voor de
..........wereld,
..........kan het wereldse toevertrouwd geraken.
...
..........Degene die de verzorging der wereld ducht als verzorging der persoonlijkheid,
..........kan met de verzorging der wereld belast geraken.
...