Leegte bereiken is inderdaad een grens,
rust handhaven is inderdaad cruciaal.
...
De myriade creaties verschenen zij aan zij
en aldus zie ik hun terugkeer.
Alle dingen der natuur bloeien overvloedig
en keren tot hun oorsprong terug.
Dit wordt 'rust' genoemd.
...
Rust heet wederkeer naar incarnatie.
Wederkeer naar incarnatie heet eeuwigheid.
Eeuwigheid kennen heet verlicht worden.
Het eeuwige niet kennen is roekeloos blind zijn.
Roekeloze blindheid bewerkt onheil.
...
Eeuwigheid's kennen is zielegrootheid.
Met zielegrootheid bekend zijn is prinselijk onbevooroordeeld zijn.
...
Onbevooroordeeld zijn wordt koningschap.
Koningschap is gelijkend de hemel zijn.
Hemels zijn is Tau.
...
Met Tau ervaar je bescherming tot het einde der tijden.
...