Uitmuntend is degene wiens lagere nauwelijks weten van diens bestaan.
De volgende beminnen en prijzen zij.
Dan komt die zij vrezen.
...
De onderste bespotten en verachten zij:
..........'Wie niet genoeg vertrouwt vindt ook geen trouw.'
...
Behoedzaam weegt de eerste diens woorden.
De taken verdienstelijk volbracht en de verwikkelingen beëindigd hebbend,
zeggen gewone mensen: 'wij doen het vanzelf'.
...
Daarom:
..........Wanneer het grote Tau verzaakt wordt,
..........komt er menslievendheid en gerechtigdheid.
..........Wanneer scherpzinnigheid en vernuft opkomen,
..........dan is er grote huichelarij.
...
..........De zes relaties eenmaal in onvrede,
..........dan komen kinderband en ouderzorg.
..........Staat en gezin vervallen tot wanorde,
..........komen er deugdzame ambtenaren.
...