Verzaak het vernuft, verwerp de scherpzinnigheid,
dan zal het volk honderdvoudig voordeel verkrijgen.
...
De menslievendheid verzakend, de gerechtigdheid verwerpend,
keert het volk van kinderband en ouderzorg terug.
...
De knapheid verzaakt, de winzucht verwijderd,
zullen er dieven noch rovers zijn.

...

Deze drie leringen zijn nog niet toereikend,
vandaar de toevoeging van volgende steun:
...
..........Toon de eenvoud van ongeverfde zijdedraad.
..........Omhels de ongereptheid van het onbewerkte houtblok.
..........Verminder de ik-zucht en verklein de ambities.

...