Verzaak geleerdheid en ge zult vrij van zorgen zijn.
Hoe groot is het verschil tussen 'ja graag' en 'zeker niet'?
Hoeveel is er tussen schoon en lelijk?
Wat het persoonlijke aanjaagt,
maakt ook dat anderen gevreesd moeten worden.
...
O, de verwildering; ze kent geen beperking!
Genietend is de menigte, als bij het grote stieroffer.
Stralend van lust, als wie in de lente terrassen bestijgt.
...
Ik alleen lig stil, nog zonder teken.
Als een baby die nog niet geglimlacht heeft.
Hoe lusteloos, als niet wetende waarheen me te wenden.
...
De menigtes hebben over, ik alleen schijn gebrek te hebben.
Mijn geest is als de dwaas; troebel, chaotisch.
De persoonlijken zijn helder, ik alleen schijn in duister.
De persoonlijken zijn nauwlettend onderscheidend,
ik alleen ben vaag en bot.
...
Vormloos ben ik! Als de oceaan.
Hoe ongevormd! Alsof ik in niets kan sederen.
...
De menigen zijn bestemd.
Ik alleen ongeleerd en koppig als een boer.
Maar slechts mijn begeerten verschillen van anderen,
want ik waardeer het gevoed te worden door de Moeder.
...