De grote deugd in diens verschijning vloeit enkel voort uit Tau.
Tau in diens creatie is ongevormd en vormloos.
...
Hoe vormloos! Hoe ongevormd! Diens midden houdt de beelden.
Hoe ongevormd! Hoe vormloos! Diens midden houdt de dingen.
...
Hoe diep! Hoe duister! Diens midden houdt het wezen.
Dit wezen is heel waarachtig. Diens midden is getrouw.
...
Van oudsher tot nu verdween diens naam niet.
Het is hierdoor dat we kunnen luisteren naar de voorbestemming.
...
Hoe weet ik van de voorbestemming?
Door dit.

...