Lood wordt goud.
Krom wordt gerecht.
Hol wordt vol.
Versleten wordt vernieuwd.
...
Gering wordt verkrijgen.
Veel wordt verdolen.
...
Daarom houdt de klinker het Ene
en dient zo tot hoeder der wereld.
...
Hij is niet zelfingenomen,
daarom schitterend.
...
Hij stelt zich niet centraal,
daarom stralend.
...
Hij is niet zelfaanmatigend,
daarom verdienstelijk.
...
Hij verheft zichzelf niet,
daarom hoogstaand.
...
Juist omdat hij niet strijdt,
kan niemand met hem strijden.
...
Het oude gezegde dat lood wordt tot goud,
staat het licht zeer nabij.
...
..........Waarlijk wordt heelheid diens deel.
...