Spaarzaam spreken is natuurlijk.
Wervelwinden duren geen ganse ochtend, plasregens duren geen ganse dag.
Wie brengt die voort?
Als hemel en aarde niet langer kunnen, hoeveel minder dan de enkele persoon.
...
Daarom:
..........Wie zich wijdt aan Tau, wordt een met Tau.
..........Wie zich houdt aan Deugd, is een met die Deugd.
..........Wie Dwaling opneemt, wordt een met Dwaling.
...
Wie een is met verkrijgen,
krijgt deugd van Tau.
...
Wie zich in dwaling verenigde,
wordt door Tau vereend met zorg.
...