Waarlijk, wapens zijn geen geluksschalen. Sommigen haten hen.
Daarom heeft de Tau-aspirant er geen verblijf.
...
De hogere mens waardeert de linkerzijde,
de wapengebruikers waarderen de rechter zijde.
...
Immers, wapens zijn niet bepaald schalen voor het bovenpersoonlijke,
wapens zijn geen geluksschalen.
...
...
Besluiten tot niet winnen, maar slechts in noodzaak gebruiken,
doet rijzen zonder betreuren.
...
Betreurend verschijnen hierbij, weigert verheuging in mensen neermaaien.
Wie zich verheugt in mensen neermaaien, kan de wijsheid niet winnen
van wie onder de hemel zwerft.
...
Daarom beschouwt geluk links hoger, ongeluk beschouwt rechts hoger.
Daarom blijft de onderbevelhebber thuis terwijl de opperbevelhebber
op rouwplechtigheden blijft spreken.
...
Neergemaaide mensen tot grote aantallen verheven hebbend,
klagen we met medelijden en verdriet.
In de strijd overwinnend, gedenken we met rouwplechtigheden.
...