Het grote beeld houdend, stromen allen onder de hemel toe.
Stromen toe zonder letsel te ondervinden.
...
Muziek en lekkernijen doen de langs komende reizigers verpozen.
Immers:
..........Wanneer Tau verschijnt in woorden, zoet klinkend,
..........dan smaakt het niet groots.
...
Er naar kijkend is zien onbevredigend.
Er naar luisterend is horen onbevredigend.
Toepassing vermag het niet te bevatten.
...