Keren is de beweging van Tau,
zwakheid is
het functioneren van Tau.
...
De dingen onder de hemel worden geboren uit zwervend zijn,
zijn wordt gebaard uit zwervend niet-zijn.
...