Tau baart een,
een baart twee.
...
Twee baart drie,
drie baart de myriade creaties.
...
De myriade creaties dragen het duister beginsel op hun rug
en omhelzen het lichtbeginsel in hun centrum.
...
Door vermenging der adems komt samenklank.
...
...
Wat onder de hemel waarlijk gehaat wordt,
is alleenstaand, verlaten en graanloos zijn
en toch noemen koningen en prinsen zich zo.
Is vermindering soms niet vermeerderend,
vermeerdering soms niet verminderend?
...
...
Daarom:
..........Wat het volk leert, zal ik 's nachts beraden en dan anderen leren.
..........De krachtigen en vasten sterven immers niet natuurlijk,
..........ik zal dat tot vader der lering nemen.

...