Uitgaan ten leven is ingaan ten dode.
...
Dertien zijn de dienaren des levens, dertien zijn de dienaren des doods.
Maar ook dertien die 's mensen leven drijven naar de dood.
...
Waarom is dit waarlijk? Omdat ze het leven groots leven.
...
Nu heb ik gehoord van wie het leven goed behoedt.
De heuvels doortrekkend mijdt deze neushoorn noch tijger.
Ingaand in revoluties vangt deze met pantser noch wapen aan.
...
De gehoornde vindt er geen plaats om diens hoorn in te stoten,
de tijger vindt geen plaats om diens klauwen in te slaan,
wapens vinden geen plaats om hun klingen in te dringen.
...
Waarom is dit?
Omdat deze geen dodelijke plek heeft.
...