Groots op ongereptheid richtend,
richt ongereptheid 's volks grootse stalling op.
's Volks opstalling richt grootse offers op,
grootse offers richten staat's beslissingen.
Staat's beslistheid overweegt...
...
Welstand is 's ongeluks verborgen gelegenheid.
Welstand overwegen 's ongeluks persoonlijke schuilplaats.
...
Wie de grootse grenzen kent richt niet.
Richten zonder oprechtheid,
doet goed verkeren in onbehoorlijk en fout in sluw.
's Mensen verblinding, ze bestaat reeds zo lang!
...
Daarom:
..........Rechthoekig maar niet snijdend,
..........puntig maar niet kervend,
..........direct maar niet onbeperkt,
..........schitterend maar niet verblindend.
...