Laat een kleine staat weinig volk hebben,
met schalen voor tien- en honderdtallen;
maar laat hun gebruik achterwege,
's volks dood zwaarwegend
en gedachten over afreizen verbannen zijn.
Wagens alomvattend, maar geen reden erin te gaan.
Wapens, maar zonder omgording.
...
Laat het volk terugkeren tot het gebruik van geknoopte koorden.
Zoet zal hun de grootse voeding smaken,
trots zullen zij op hun kleding zijn,
geborgenheid vindend in hun grootse woningen,
tevredenheid ervarend bij hun grootse gewoonten.
...
Al ligt een naburige staat in het zicht,
zodat de hanen en honden elkaars geluid kunnen horen;
het volk zal tot het naderen der dood op hoge leeftijd
geen gemeenschap met hen hebben.
...