De zwerver die dapper en vermetel is verkrijgt de dood.
De zwerver die dapper is zonder vermetelheid verkrijgt leven.
...
Van deze beiden is er één begunstigend, één beschadigend.
Van 's hemels haat; wie kent daarvan de reden?
...
Daarom:
..........Het Tau des hemels is niet strijden maar het goede winnen.
..........Niet spreken maar goed antwoorden.
..........Niet roepen maar vanzelf laten komen.
..........Ontspannen, maar goed in plannen maken.
...
Het net des hemels is wijd.
Wijd zijn diens mazen, maar niets ontsnapt.
...