Wanneer het volk geen ontzag voor het gezag heeft,
kan groot gezag ieder moment de gelegenheid krijgen op te komen.
...
Vindt uw grootse thuis niet te bekrompen;
uw grootse woonplaats brengt waarlijk geen deprimering voort.
Als men ze niet deprimerend vindt, is ze niet deprimerend.
...
De klinker kent zichzelf maar stelt zich niet in het licht.
Verzorgt zichzelf, maar acht zichzelf niet hoog.
Daarom laat hij dat en neemt dit.
...