bla

bla

 

bla

bla

Tau is het opwellende en in offering onuitputtelijk.
...
Onpeilbaar! Het lijkt de voorouder der myriade creaties.
Groots, mindert het de scherpte.
...
Groots, ontwart het de verwikkeling.
Groots, tempert het de schittering.
En groots daalt het neer in gemeenschap met de stof.
...
Maanlichtstil! Het lijkt nauwelijks te onderhouden niet-weten.
...
De oorsprong van het bijzondere kind,
dat weerspiegelt wat voor de opperste heer was.
...