bla

bla

 

 

bla

bla

Hemel (beschut) blijvend, aarde (volgt) aanhoudend.
De reden waarom hemel en aarde blijvend en aanhoudend kunnen heten,
is omdat zij zichzelf niet groots verheven hebben.
Daarom kunnen zij blijvend verheffen.
...
Vandaar dat de klinker zich achter stelt bij anderen,
en toch naar voren komt.
Diens persoon(lijke) van zich los maakt,
en Zelf behouden blijft.
...
Is het niet omdat hij niets eigens heeft,
dat daarom juist het eigene kan worden vervuld?
...