bla

bla

 

bla

bla

Opdragen en gespannen houden,
grootser ware om te ontspannen.
...
Aanscherpen en toetsen,
zal niet verdienstelijk kunnen blijven.
...
Verzamelingen vol goud en jade vallen door niemand te bewaken.
Hovaardigheid bij de rijke en trots bij status brengen vanzelf onheil aan.
...
Na voltooiing volge de terugtocht,
dat is - het Tau der hemel!
...