bla

bla

 

bla

bla

De (zinnelijke) ziel opvoedend
en eenheid omhelzend,
kun je ondeelbaar zijn.
...
De levenskracht intrekkend
tot ze gedwee is,
wordt je als een pasgeborene.
...
De donkere spiegel veredelend en reinigend,
kun je zonder blaam zijn.
...
Het volk liefhebbend en het rijk recreërend,
wordt je zonder opzettelijkheid.
...
Terwijl de poorten des hemels zich openen en sluiten,
wordt je als de broedende hen.
Terwijl je licht de vier richtingen penetreert,
kun je als onwetende zijn.
...
Het baart leven en onderhoudt,
het brengt voort en rekent niet als eigen.
Het kweekt op en is niet als meester,
het heet Mysterieuze Deugd.
...