bla

bla

 

bla

bla

Wie de haan kennend zich houdt aan de hen,
is een dal voor allen onder de hemel.
Wie een dal voor allen onder de hemel is,
zal het aan durende deugd niet ontbreken.
...
Wie het niet ontbreekt aan durende deugd,
zal terugkeren naar de staat van zuigeling.
...
Wie hoogheid kent en verblijft in de schande,
is een dal voor allen onder de hemel.
...
Wie een dal is voor allen onder de hemel,
vloeit over van de durende deugd.
...
Wie overvloed van durende deugd heeft,
zal terugkeren tot de staat van ongekunsteld hout.
...
...
Wie het wit kent en het duister houdt,
is de maat voor allen onder de hemel.
...
Bij wie de maat voor allen onder de hemel is,
faalt de durende deugd niet.
...
Degene bij wie de durende deugd niet faalt,
keert terug naar de staat zonder grenzen.
...
Wordt ongekunsteldheid aangewend,
dan neemt ze een komvorm aan.
...
..........Bovenpersoonlijke aanwending overtreft de magistraten,
..........want waarlijk groot cultiveren hakt niet.
...
...