bla

bla

 

bla

bla

Wie het persoonlijke kent is wetend,
wie zichzelf kent is zuiver.
...
Wie personen overwint is machthebber,
wie zichzelf overwint is sterk.
...
Wie tevredenheid kent is rijk,
wie zich een weg baant is wilskrachtig.
...
Wie diens verheven plaats niet verliest houdt stand,
wie sterft maar niet in vergetelheid raakt is eeuwig levend.
...