bla

bla

 

bla

bla

Keren is de beweging van Tau,
zwakheid is
het functioneren van Tau.
...
De dingen onder de hemel worden geboren uit zwervend zijn,
zijn wordt gebaard uit zwervend niet-zijn.
...