bla

bla

 

bla

bla

Grote vervolmaking is als onvolmaakt,
oorspronkelijk gebruikt onvergankelijk.
Grote volheid is als leeg,
oorspronkelijk gebruikt onaangetast.
...
Grote rechtheid lijkt krom.
Grote bekwaamheid lijkt onhandig.
Grote welsprekendheid lijkt stom.
...
Beweging overwint kou, rust overwint hitte.
...
Reinheid en rust zijn als het richtsnoer onder de hemel.
...