bla

bla

 

bla

bla

Die overvloed van deugd bevat, ontvangt dwalend als een kinderlijke.
Wespen, spinnen, schorpioenen, slangen schaden het niet.
Schreeuwerige vogels en roofdieren grijpen het niet.
...
Diens beenderen week, diens spieren zwak, maar de greep stevig.
Onwetend van de gemeenschap der seksen,
maar met opgericht orgaan door de volkomenheid van diens essentie.
...
De ganse dag schreiend maar niet hees,
door de volkomenheid der harmonie.
Wie iedere dag harmonie kent weet,
dat dagelijkse harmonie verlicht.
...
Vermeerdering van voortbrengselen is dagelijks geluk.
De nasleep van hartstocht vereist dagelijkse sterkte.
Vanaf hun hoogste bloei worden de dingen oud.
Dit forceren heet Tau-loos.
...
Tau-loos vergaat snel.

...