bla

bla

 

bla

bla

Met richtsnoeren regeert men de staat.
Gebruik van wapens behoort niet tot de dingen onder de hemel welks
wetenswaardigheid zo groot zijn.
...
Waarlijk,
toename van de verboden en besluiten onder de hemel
vermindert slechts de rijkdom van het volk.
's Volks verboden begunstigen ambtenaren en de staatshuishouding.
Mysterieuze volksverheffing verbiedt waardering van personenkennis.
Mysterieus kan goede kwaliteit dan verschijnen.
...
De klinker's dagelijkse spreuk:
..........Ik ben niet doende en het volk ontvangt vanzelf.
..........Ik bemin rust en het volk recht vanzelf.
..........Ik bemoei me niet met ondernemingen en het volk wordt vanzelf rijk.
..........Ik begeer het niet-begeren en het volk wordt vanzelf als ongerept hout.
...