bla

bla

 

bla

bla

Daarom de spreuk: 'Tau is niet zomaar verlichtend.'
...
's Volks einde komt duizendvoudig.
Waarlijk is het volk moeilijk te besturen.
...
Wie het grootse kent,
weet daarom dat het weten van de staat staats vloek is.
Het niet-weten van de staat is staats deugd.
...
Wie het duurzame van deze beiden weet,
raadpleegt de voorbeeldige maatstaf.
...
Duurzaam weten van de voorbeeldige maatstaf heet Mysterieuze Deugd.
Mysterieuze deugd is diepgaand en verregaand tegengesteld aan dingen.
...
Zo komt de Grote Overgave.
...