bla

bla

 

bla

bla

Ware woorden zijn niet mooi,
mooie woorden zijn niet waar.
Weten is niet geleerd,
geleerd is niet weten.
De goeden zijn niet met velen,
de velen zijn niet goed.
...
De bovenpersoonlijke stapelt niet op.
Hoe meer deze er voor personen is, hoe meer deze over houdt.
Het persoonlijke loslaten, doet veel overhouden.
...
Daarom:
..........Het Tau des hemels is begunstigen maar niet schaden.
..........Het Tau van personen is handelen maar niet strijden.
...