bla

bla

 

bla

bla

Allen onder de hemel noemen mij groot. (*)
Groot maar schijnbaar een mislukte.
Juist omdat ik een mislukte schijn kan ik groot zijn.
Beduidend als anderen; hoe lang zou dat groots zijn?
...
Waarlijk heb ik drie duurzame kostbaarheden die ik bewaak en waardeer.
De eerste heet Mededogen, de tweede heet Spaarzaamheid,
de derde heet Niet Vooraanstaand Durven Zijn Bij Al-Onder-De-Hemel.
...
Door waarlijk mededogen kan ik dapper zijn,
spaarzaam durvend kan ik grootmoedig zijn.
Door het niet vooraanstaand durven zijn bij al-onder-de-hemel,
kan ik de oudere zijn.
Maar nu verwerpt men het grootse mededogen en is toch dapper,
verwerpt de grootse spaarzaamheid en is toch grootmoedig,
verwerpt het grootse achterblijven en is onovertroffen;
dit begunstigt zeker de dood.
...
Waarlijk meedogend is aanvallen begunstigend,
verdedigend is standhouden begunstigend.
Wanneer de hemel wil beschermen,
doet ze dat door het omgeven met een krans van mededogen.
...
...
...
...
...
...
...
(*) Ook wel vertaalt met 'conventioneel'. Het Chinese woord is gelijkluidend aan 'klein'.