bla

bla

 

bla

bla

Als het volk duurzaam is en toch geen ontzag heeft voor de dood.
Al zou je het met de dood bedreigen, wat is de zin?
...
Als het volk duurzaam dit doden verkrijgt,
maar ik degene ben die deprimeert - deugdelijk maar dodend -,
zou dit waarlijk vermetel zijn.
...
Als het volk duurzaam is en toch het gezag tot doden dwingt,
verkrijgen we een duurzame verantwoordelijke voor het doden,
die waarlijk dodelijke verantwoording draagt.
...
Dit grote dragen in plaats van de opperbeul,
is waarlijk kappen in plaats van de Meester Hakker.
Slechts weinigen verwonden zich hierbij niet de grootse vingers.
...