bla

bla

 

bla

bla

Water zwerft als zacht en zwak onder de hemel,
maar in aanvallen van het harde en sterke kan niets het overtreffen.
Groots niet-zijn vergemakkelijkt dit.
...
Water overwint het onvermurwbare,
het zwakke overwint het sterke.
Onder de hemel als niet-weten; en niemand kan het vertreden.
...
Klinker's spreekwoordelijke verminderen,
neemt dagelijks de schuld van de staat op zich.
Dit heet Meesterschap van het Gids-offer.
...
Het niet verwerpen van de schuld der staat;
dit heet Koningschap Onder De Hemel.
Juiste woorden, die tegenstrijdig lijken.
...