.
De ontdekking van twee zeer oude rollen zijde te Ma Wang Tui maakte een
'schoonmaak' mogelijk van dit tot de meest vertaalde boeken ter wereld
tellende werk.
.
In voorliggende TTT-vertaling zijn de hoofdstukjes systematisch geordend
overeenkomstig kosmologische (astrologie) systematiek die vroeger door
vele ingewijden gehanteerd werd. Niet alleen in China en India maar
ook in het Perzische rijk van Zaratushtra, het gehele Midden Oosten
(+/- Groot Babylonië) en in het Egypte der farao's.
.
Hoewel in deze vertaling de onderliggende systematiek benadrukt werd,
in de lay-out van de 'hoofdstukjes' zowel als in hun chronologische ordening,
is het slechts voor weinigen een aanbevelenswaardige invalshoek om langs
struktuur-onderzoek tot de essentie van dit werk te komen.
.
Ter vergelijking en ondersteuning werden zowel de meest gangbare Chinese tekst
als de uit 1898 CE stammende engelse vertaling van Dr. Paul Carus toegevoegd.
Aangevuld met enkele regels in hoofdstuk 31 uit de in 1904 CE gepubliceerde
vertaling van Walter Gorn Old (Sepharial).
De eerste Duitse vertaling stamt uit 1870 CE en danken we aan Victor von Strauss.
Deze werd eveneens toegevoegd.

home