PROJECTEN


 

 

 

privacy is sacred

12 artikelen

Boekje Bertien

Naast onze hoofdbezigheden in de sfeer van het ter beschikking stellen van de filosofisch-religieuze 'van well publicaties', besteden we ook aandacht aan kwesties die daar vrij direct mee te maken hebben zoals de voorwaarden waaronder we kunnen publiceren.

Vandaar dat u hier projecten kunt vinden die speciaal met internet (privacy protectie) en stichtingen (ontwerp van statuten) te maken hebben. Maar er is ook ruimte voor gastprojecten zoals het boekje van bertien maria, die ons aangenaam verraste met een geïnspireerd schrijven.

De technologische-, politieke- en zelfs juridische actualiteit wijzigt echter in hoog tempo, zodat hieraan gerelateerde projecten vooral bestaansrecht hadden tijdens de oprichtingsfase maar al snel verouderd of zelfs achterhaald raken terwijl ook het contact met personen nogal vergankelijk is. De hier gepresenteerde projecten hebben dan ook veelal een tijdelijk karakter met een blijvende kern van waarheid. Ze worden niet actueel gehouden maar blijven toegankelijk voor historische doeleinden/naslag. Uiteindelijk worden de projecten die al te zeer verouderd zijn verwijderd om ruimte te maken voor duurzamere publicaties.

terug pijltje