Lieve Mensen

   
  Graag wil ik in dit boekje vertellen van wonderlijke ervaringen in mijn leven.
  Langzaamaan ben ik mijn leven in een heel ander licht gaan zien. Graag wil ik mijn vreugde hierover met u delen...
   
  Ik ben geboren in een klein katholiek dorpje in Brabant, op de dag van Maria Lichtmis, 2 februari 1953. Het was de 2e dag van de Watersnood, die zovele levens eiste.
  Mijn vader was een rustige, vriendelijke man, hij was bakker. Mijn moeder een goede, kordate vrouw. Ze waren beiden erg religieus. Drie jaar eerder was mijn kalme broertje geboren.
   
  Ik was geestelijk erg gevoelig. Disharmonie bezorgde mij zowel geestelijk als lichamelijk erge pijn.
  Rond mijn vader hing vaak een sfeer van vrede. Er kwamen mensen naar hem toe die last hadden van wratten. Hij keek er even naar en zei dan: 'Nog 10 dagen' of: 'Nog 3 weken'. En na die tijd waren de wratten verdwenen, al hadden ze er jaren gezeten... Hij wist zelf niet hoe hij het deed!
  Ik weet nu dat hij openstond voor de hemel. Dat heb ik met veel moeite ontdekt. Wie kalm en rustig is en wil leven uit liefde, zal contact hebben met de waarheid van de hemel. Een heel gelukkigmakende, bevrijdende waarheid.
   
   
terug pijltjesterug pijltjes terug pijltje

vooruit pijltje