Wat een prachtige woorden!
   
  Jammer van die taalfout: 'boodschap' zou volgens mij toch 'boodschappen' moeten zijn. Toch was het wel zo bedoeld voelde ik.
   
  Er zijn heel veel boodschappen van Vrede en toch - uiteindelijk - is er maar Eén.
   
  Maria liet hier overduidelijk weten dat een Vrede als de Hare zou zegevieren op de aarde, in de harten.
   
  Er is maar één kleur, de Mijne.
   
  De kleur van de Hemelse Vrede is de eigenlijke kleur van alle dingen...
   
  Is de kleur van de Vader, van wie wij God de Vader noemen, dan ook haar kleur?
   
  Baba draagt de energie van de goddelijke Vader én de goddelijke Moeder. En Baba zegt ook:
  ----- 'Er zal een gouden tijd aanbreken
  -------------- van Vrede...
  -----  Nog tijdens mijn leven zal die beginnen!'
 
Voor iedereen geldt dat men de wereld enkel kan bezien door de eigen 'bril'. De glazen van de bril zijn getint door een kleur die vaak al in de vroegste jeugd wordt aangebracht. De grootste invloed is daarbij veelal afkomstig van de moeder. Van het 'moederlijke' dat het kind al of niet mag ervaren.
--- Nu geeft de moeder van alle mensen
haar gouden kleur, de kleur van het Hemelse Koninkrijk, aan heel de aarde, aan al haar kinderen.
 
--- De mensheid is rijp geworden om te leren kijken met haar blik.
 
 
terug pijltjesterug pijltjes terug pijltje

vooruit pijltje