Toen ik mijn moeder voor het eerst over mijn ervaringen met Baba vertelde, werd zij erg boos. Daarna lachte zij me uit.
  Daarna luisterde zij,omdat ik haar vertelde hoe pijnlijk het voor me was om door haar uitgelachen te worden.
  Zij kon - oprecht toegewijd aan Jezus en Maria - de aanwezigheid van Baba op aarde niet verwerken.
   
  'Moeder', zei ik, 'bidt maar gewoon tot Jezus en Maria. Dat is altijd goed.'
   
  Het gaat om Gods Liefde, niet om de persoon van Baba. Baba heeft zelf gezegd: het is nog beter te bidden bij een brandende kaars dan bij mijn afbeelding.
  Zijn persoon is alleen voor wie daar steun aan hebben. Maar men kan alle vertrouwde Godsbeelden blijven vereren, of het overal aanwezige Beeldloze.
   
  De dag van Maria Lichtmis 2002 was een heel bijzondere voor Nederland en de hele wereld.
  ---------- Het was 02-02-2002
  Over de hele wereld werd intens gebeden voor de Vrede. En het was de trouwdag van kroonprins Willem-Alexander met Máxima.
  Máxima, in haar prachtige witte japon, met het zilveren kroontje met de sterren en met haar van liefde vervulde, zachtmoedige ogen, deed denken aan Maria, aan een hemelse koningin. En in Alexanders ogen lag zoveel liefde dat duizenden mensen tot tranens toe werden geroerd.
   
  Vele, vele harten werden die dag aangeraakt en herinnerd aan het eigenlijke Licht, waaruit wij allen zijn voortgekomen....
   
   
terug pijltjesterug pijltjes terug pijltje

vooruit pijltje