Het wonderlijke was in februari 2002 dat er 's morgens heel veel gouden luchten waren.
  'Kijk', wees ik lachend, toen ik op een morgen de mooie katholieke kerk passeerde van mijn dorp, die baadde in een gouden gloed:
  ---------- Zelfs de kerk is van goud!
   
  ---------- Moge het een voorteken zijn!
   
  Moge alles wat mensen scheidt verdwijnen!
  Moge de eenheid van alle godsdiensten verschijnen!
   
  Moge die √©ne Heilige Energie opgewekt worden in alle mensen op aarde!
   
  Deze energie hoeft geen andere naam te hebben dan:
   
  ---------- ALLERHOOGSTE LIEFDE
   
 
Opdat allen op aarde verenigd worden in een goddelijk Licht, niet gehinderd door stoffelijkheid, ego en kleinmenselijkheid
 
--- MOGE HET GODDELIJKE
--- EN HET MENSELIJKE EEN ZIJN
 
--- Zo zullen wij leven voor eeuwig
 
--- en de dood niet tellen....
 
 
 
liefs voor iedereen,
--- bertien maria
 
 
terug pijltjesterug pijltjes terug pijltje

vooruit pijltje