Hier volgt het gebed dat ons helpt om de Hemel op Aarde te vestigen.
  Bidt het vaak, met alle Liefde die in U is,
  en wees een Zegen voor al wat is.....
   
 
  de kleuren raken elkaar  
  --- de boodschap ook:  
  er is maar één Vrede  
  ---------- één Liefde  
  overbrug de afstand  
  ---------- naar Vrede  
  ---------- met Liefde  
  ontdek mijn Zegen overal  
  en noem mij bij de liefste naam:  
  --- ------ MARIA  
  er is maar één kleur:  
  --------- de Mijne  
  het is de kleur van de Hemel
--------- en zie:
--------- de Hemel
--------- wordt nu
--------- GOUD
 
   
   
terug pijltjesterug pijltjes terug pijltje