Toen ik 48 jaar was 'ontving' ik de volgende tekst:
   
 
  Gij moogt gelukkig zijn.  
  Gij zijt in staat het hoogste geluk in u te ontvangen.  
  Gij hebt een verbinding met de hemel in uw hart.  
  Open uw hart en er zal wijsheid door u heen stromen.  
  Gij zijt een schakel naar de Hogere Liefde die gij echter soms niet herkent in uzelf.  
  Dan zijt gij eenzaam en verloren en voelt u een vreemde tussen de mensen.  
  Uw geestelijke 'ziekte' kwam hieruit voort.  
     
  Gij weet uw hele leven al te moeten getuigen.  
  Gij bent daartoe geroepen en voelt dat keer op keer.  
  Keer u naar het Hemelse Licht en de woorden zullen u gegeven worden.  
 
 
Uw levensloop is vreemd.
Omdat gij een ander doel hebt in uw leven dan de meeste mensen.
Gij zijt op zoek naar uw plaats in de wereld en kunt die moeilijk vinden.
Gij kunt niet lang met mensen omgaan want dan verliest gij het contact met de Hemel in uw Hart.
Gij zijt zo open dat gij moeite hebt die Hemel te beschermen.
Gij wilt alles en iedereen opnemen in uw hart maar vergeet steeds om de Liefde, die de eerste bewoner ervan moet zijn, te beschermen.
 
Zo krijgt gij soms het gevoel geen 'Zelf' te hebben.
Gij weet dat uw eigenlijke 'Zelf' Liefde is, de Liefde van de Hemel.
 
Veel mensen zijn zich dit niet bewust.
Wijs hen erop.
 
Gij moogt u niet verbinden aan enige godsdienst doch enkel erop wijzen dat elke mens ten diepste Liefde is.
Zo is elke godsdienst de Uwe.
 
De Hemel bevindt zich in het Hart.
Het is een staat van Bewustzijn.
Voor alle mensen op Aarde hetzelfde.
 
Momenteel is er een tijd van moreel verval die echter noodzakelijk is om de mens binnen te leiden in het Licht van het Hart.
 
Welk een groot geestelijk geluk zal de mens ervaren als Hij erin slaagt alles wat onbelangrijk is los te laten en dit Licht binnen te gaan!
 
Dat zal betekenen dat de Hemel op aarde gevestigd zal worden.
Eerst in de beleving van enkelen, maar stilaan in de beleving van zeer velen.
 
Hoe wordt de Hemel op aarde gevestigd?
Door het Hart te openen voor de eigen Hemel en anderen aan te sporen dit ook te doen. Door een eenvoudige aanroeping zal het Hemelse Licht vanuit uw eigen Hogere Liefde neerdalen in uw Hart.
Wordt de aanroep in gedachten gehouden dan blijft het Licht daaruit opwellen.
 
De aanroep kan zijn:
---------------------'Ik ben vervuld van Hemels Licht'
of woorden van gelijke strekking, zoals:
---------------------'Het Hemelse Licht is in mij'
 
Het is uw taak dit uit te dragen.
Pas dan vindt gij werkelijk geestelijke rust. Tijdens uw 'psychoses' hebt gij beelden gekregen van uw taak. Gij hebt deze toen niet kunnen verwerken en werd tijdelijk krankzinnig. Nu gaat gij de tijd binnen van te kunnen spreken.
 
De menselijke geest kan zich verbinden met alle geestelijke gebieden, alle sferen.
Het is zaak te kiezen voor de juiste sfeer, die de hemel voor uzelf op aarde brengt, en de mensen aan te sporen hetzelfde te doen.
 
De oorsprong van elke mens is de hemel.
 
Keert hij of zij daarin terug, zelfs al tijdens het verblijf op aarde, dan is hij of zij voor eeuwig geborgen.
 
De geest dient daartoe dienaar te worden van de hemel. Er bestaat geen groter geluk dan de hemel te dienen.
 
Zo wordt de mens werkelijk Zich Zelf.
Hiertoe is elke Ziel geroepen: Liefde te zijn.
 
  Geliefde mens,
  ---gij zijt schoner dan gij u kunt denken!
    ---Kies de Hoogste sfeer
  ---die in uzelf aanwezig is
  ---en wordt de edelste mens die u kunt zijn!
   
 
   
terug pijltjesterug pijltjes terug pijltje

vooruit pijltje