Wat gebeurde er met mij in de periodes dat ik beleefde wat men 'psychoses' noemt?
   
  Ik liet mijn gezonde verstand niet langer mijn geestelijke werkelijkheid bewaken.
  Ik stelde mij open voor alle geestelijke invloeden die op mij af kwamen of die in mij op kwamen.
  En ik raakte daarvan volkomen verward.
  Er leek een strijd gaande om mijn ziel. Als deze strijd door het goede gewonnen werd zou ik kunnen bijdragen aan het brengen van meer geestelijk licht in de wereld. Het leek of ik door de Hemel getest werd op 'grootheid van ziel'.
   
  Ik meende soms Maria te zijn, dan weer Eva, dan weer een vrouwelijke Christus, dan weer de duivel zelf.
   
  En ik begreep: ik kan alles bevatten, alles zijn. Ik moet alleen proberen de Allerhoogste, Allerliefdevolste Geest in mij gestalte te geven. Dat is Gods opdracht, niet alleen voor mij, maar voor ieder mens.
   
  Door Baba om hulp te vragen kwam ik door de 'waanzin' heen, ook toen ik steeds minder medicijn (anti-psychoticum) kreeg.
   
  Veel hulp heb ik ontvangen van Baba. Hij wacht tot men zich blijvend wil keren naar heilig en zuiver leven. Wie zich keert naar Jezus, Maria, Boeddha, Allah, Jehovah of andere namen, keert zich naar Hem.
  Het gaat niet om vormen. Het gaat ook niet om Zijn Vorm of Naam. Om Ziel en Geest gaat het.
   
  Geen speelbal hoeven wij te zijn van de wereld, wij mogen onze eigen Ziel leiden naar wie zij eigenlijk is.
   
   
terug pijltjesterug pijltjes terug pijltje

vooruit pijltje