Voorbeeld hiervan treffen we o.a. aan bij Zhuang Zi (=Tsjwang-tzu), in diens beroemde  
  verhaaltje 'Hertog Huan en de wagenmaker'. [zie: links-en-banners]  
  'Bloem' en 'droesem' behoren overigend niet uitsluitend bij de Diamant maar tot de  
  gehele Zwarte Zon/Diamant-as.  
     
  Nu zal het menigeen wellicht wat vreemd lijken de zo hoog gewaardeerde Confusius  
  af te schilderen als bron van verwarring. Is hij dan niet het toonbeeld van  
  duidelijkheid en deugdelijkheid geweest? Gaandeweg zullen er in deze publicatie  
  kwesties aan de orde komen die het me mogelijk maken hier aan het eind op terug  
  te komen. En wel d.m.v. een vrije vertaling van 'De Oude Visser'; een verhaaltje van  
  Zhuang Zi  waarbij Confusius gepresenteerd wordt als voorbeeld van de dove  
  leerling. (Waarbij aangetekend kan worden dat Zhuang Zi hier niet de persoon  
  Confusius schetst, maar de sinds ± 100 BCE door de Han-heersers begunstigde  
  leringen -die door diens leerlingen opgetekend waren- ; d.w.z. het in zijn tijd reeds  
  min of meer gedegenereerde Confusianisme.)