MUTTERHERTZ  MOEDERHART  
       
  Ich höre trauern euch und klagen,   Ik hoor treurnis van U en klachten,  
  Daß kalt die Welt und liebeleer,   Dat de wereld koud is en liefdeloos,  
  Und mitleidsvoll muß ich euch fragen: En medelijdend moet ik U vragen:  
  Habt ihr denn keine Mutter mehr?   Heeft U dan geen Moeder meer?  
  ...  ...  
 
Albert Traeger (1830 - 1912 CE)