In de bekende I Tjing-vertaling van Richard Wilhelm (1873–1930 CE) wordt verband  
  gelegd tussen de vuurcultus en de Parsische religie (bij #30).  
   
  ..........................................................vuurofferAfb.388  
     
  De Parsen zijn volgelingen van Zaratushtra die door vervolgingen e.d. in India terecht  
  kwamen in 936 CE. De duizend daarop volgende jaren hebben zij een succesvolle  
  tijd gekend die hen algemeen respect opgeleverd heeft tot ver buiten de grenzen van  
  India. De huidige tijd schijnt hen echter weer voor moeilijkheden te plaatsen.  
     
  Zaratushtra zèlf is veel moeilijker te dateren. De schattingen lopen ver uiteen.  
  Aristoteles (384-322 BCE) heeft het over ± 6000 jaar vóór Plato (diens leraar),  
  hetgeen vòòr de Oud-Egyptische tijd en het ontstaan van de I Tjing zou zijn.  
  De meeste moderne geleerden houden het op de 10e eeuw BCE of eerder.  
     
  In Zaratushtrische literatuur komt een passage voor die 288 jaar vóór de verovering  
  van Iran door Alexander suggereert. Deze vond plaats in 331 BCE, zodat we dan  
  bij het jaar 619 BCE uit komen. In dat geval zou hij een iets oudere tijd genoot  
  van Socrates, Lau Tzu en Confusius geweest zijn.  
     
  Het meest waarschijnlijke is, dat er 2 naamgenoten bestaan hebben; een vroege- en  
  een late Zaratushtra. In het Westen hebben de (zwarte) magiërs in de Romeinse tijd,  
  de Christelijke kerk en geschriften van Nietzsche (die veelal vervalst schijnen te zijn)  
  de goede naam van deze profeet helaas besmeurt. De Pers Zaratushtra is velen beter  
  bekend als de profeet Zoroaster (het Griekse equivalent voor deze naam).  
   
  ............................................vuuraltaarAfb.389  
     
  Er wordt wel beweerd dat volgelingen van de (vroege) Zaratushtra zijn boodschap  
  naar India en China brachten. Een opvatting die ondersteund wordt door de moderne  
  archeologen die er van uit gaan dat de tarwe, het graan (vgl. 'het zich hechtende',  
  #30) in Perzië ontstaan is rond 8000 BCE. Van hieruit zou zich dan de  
  verspreiding van een landbouwcultuur over de wereld voorgedaan hebben. (Hetgeen  
  zich in Europa rond 6000 BCE doorzette; in het begin van het Tweelingtijdperk).  
     
  Anderen beweren juist het omgekeerde, nl. dat de eerste beschaving vanuit het  
  Tarim-dal in Centraal Azië (ten noorden van het Koenloen gebergte) over de wereld  
  verspreid werd. Dit Tarim-dal zou overigens ook de regionale herkomst der oudste  
  I Tjing-symbolen kunnen zijn. Er zijn wel archeologen die het dal beschouwen als de  
  bakermat van de gehele Oosterse cultuur. Vanuit dit dal zou de beschaving dan via  
  Iran (Perzië) en India naar Egypte, Midden Oosten, en van daar uit naar het Westen  
  gekomen zijn.  
   
  mexicaanse kosmosAfb.390  
     
  Herkomst van de beschaving uit het Tarim-dal voert in de legendarische regionen.  
  Één deel der Atlantiërs zou bijv. vóór het verzinken van hun continent via Centraal  
  Afrika naar dit gebied getrokken zijn, terwijl een ander deel naar de zich hier  
  tegenover bevindende lengte- en breedtegraad getrokken zou zijn (Guatamala en  
  Yucatàn). Hier treffen we dan de voorlopers der Tolteken aan, die vooraf gingen aan  
  de Mayacultuur.  
  Hoewel de Atlantische herkomst der mensheid niet goed te bewijzen valt, is er  
  één argument dat me hierin bijzonder aan spreekt; de herkomst uit de oceaan  
  associeert met 'het grote water', dat zowel symbool staat voor de bron van het  
  biologische leven, als voor het collectief onbewuste dat (zoals C.G. Jung dit  
  formuleerde) het bewustzijn als een eilandje voortbracht. Mèt dit eilandje ontstond  
  dan de (vergankelijke) individualiteit en daarmee de morele zelfstandigheid en  
  vrijheid van keuze. Voor wat betreft de geestelijke kant van de beschaving spreekt  
  een hooggelegen bergdal, dicht bij het 'hemelse' water, me meer aan.  
     
  Feitelijk valt het echter niet uit te sluiten dat er al veel vroegere beschavingen op  
  aarde geweest zijn en genetisch onderzoek heeft recentelijk aangetoond dat álle  
  huidige rassen hun oorsprong in Afrika hebben.  
   
  ................................................waterAfb.391