Zo verklaarde Copernicus (1473-1543 CE) dat de zon het centrum was van het  
  planetenstelsel en niet de aarde. Zijn boek was in strijd met de pauselijke leringen  
  en werd prompt op de Index geplaatst (=lijst van verboden boeken).  
  Europa bevindt zich hier in de tijd der heksen- en kettervervolgingen;  
  de Inquisitie. (*)  
   
  ...........................................vorstinAfb.393  
     
  Ook Galileï (1564-1642 CE) moest dit heliocentrische beeld onder druk van de kerk  
  nog afzweren. Toen de kerk uiteindelijk over stag ging bevonden de astrologen  
  zich tussen wal en schip. Ze konden nog slechts in dienst van adel en hof werken  
  om overwinningen en rampen te voorspellen. Hierbij kwamen dan echter wel de  
  gebeurtenissen (hetgeen iemand of het volk als lot overkomt) centraal te staan  
  in plaats van aandacht voor de geestelijke opdracht. De wijsheidskant der  
  astrologie was tot een verborgen bestaan gedwongen.  
  Soortgelijke verdringingen zien we ook (en zelfs veel vroeger) in andere culturen  
  terug. De diepere oorzaak van deze kwestie zal wellicht gevonden kunnen worden  
  in de overgang naar zonne-culturen. Dit komt in een latere publicatie nog aan de    
  orde.  
     
  (*) In 1324 CE werd het eerste heksenproces door een bisschop in Ierland gehouden, terwijl er eind 14e  
  eeuw te Zwitserland een wereldlijk 'heksenproces' gehouden werd. Eerste helft 15e eeuw waren  
  geestelijke- én wereldlijke functionarissen in Zwitserland en Frankrijk aan het martelen en verbranden  
  van heksen geslagen. In 1484 CE stelde paus Innocentius VIII de eerste Inquisiteurs aan, die een boek  
  ('Hexenhammer') schreven, juist in de tijd dat de boekdrukkunst doorbrak. Van dit boek werd wel gezegd  
  dat het meer lijden heeft veroorzaakt dan enig ander door mensenpen geschreven boek. Tijdens de 15e,  
  16e en 17e eeuw zijn hele dorpen ontvolkt in naam van deze heksenvervolging. Algemeen aanvaarde  
  schattingen spreken van zo'n 200.000 doden, waarvan ± 85% vrouwen.  
     
  Enige voorbeelden van verborgen astrologie-symboliek:  
   
  ........................................................vrouweAfb.394  
   
  ........................................................kwanyinAfb.395  
   
  .......................................................Afb.396  
   
  Afb.397