Alle maar enigszins onbegrepen (of uit heimelijke redenen ongewenste) activiteit  
  werd verdacht gemaakt van hekserij, waarop dan veelal martelingen en de  
  brandstapel volgden.