De ogen, die wel de spiegels der ziel genoemd worden, projecteren in hun fysieke
werking ook letterlijk een gespiegeld beeld van de werkelijkheid op het netvlies.
Waarom we dan toch een bruikbaar idee van de werkelijkheid aan dit beeld ontlenen
volgens ons bewustzijn, is naar de huidige opvatting der wetenschap een kwestie
van 'conditionering', 'gewenning'. Indien we een omkeerbril opzetten, dan wennen
we ook dáár dus weer aan na enige tijd.
 
 
'Conditionering' en 'gewenning' worden in de astrologie geassocieerd met
maanfuncties.
 
Toen de soefi Inayath Khan (1882-1927 CE) gevraagd werd naar een beschrijving
van de ziel, citeerde deze naar zijn zeggen een Chinese wijsgeer:
'Zoals de iris, de pupil van het oog.'
 
De iris wordt dan vergeleken met het horizontale perspectief van het kruis; de
kleurige zonnebaan, terwijl de pupil geassocieerd wordt aan de kleine donkerte
met het grote bevattingsvermogen.