De ogen, die wel de spiegels der ziel genoemd worden, projecteren in hun fysieke  
  werking ook letterlijk een gespiegeld beeld van de werkelijkheid op het netvlies.  
  Waarom we dan toch een bruikbaar idee van de werkelijkheid aan dit beeld ontlenen  
  volgens ons bewustzijn, is naar de huidige opvatting der wetenschap een kwestie  
  van 'conditionering', 'gewenning'. Indien we een omkeerbril opzetten, dan wennen  
  we ook dáár dus weer aan na enige tijd.  
   
 
oogAfb403
   
     
  'Conditionering' en 'gewenning' worden in de astrologie geassocieerd met  
  maanfuncties.  
  Toen de soefi Inayath Khan (1882-1927 CE) gevraagd werd naar een beschrijving van  
  de ziel, citeerde deze naar zijn zeggen een Chinese wijsgeer:  
  'Zoals de iris, de pupil van het oog.'  
     
  De iris wordt dan vergeleken met het horizontale perspectief van het kruis; de  
  kleurige zonnebaan, terwijl de pupil geassocieerd wordt aan de kleine donkerte  
  met het grote bevattingsvermogen.